Browsing by Author Vũ Tuấn Anh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
  • 104568.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Vũ Tuấn Anh;  Advisor : Nguyễn Văn Khang (2008)

  • Tổng quan về thông tin di động và công nghệ đa truy nhập (CDMA). Nguyên lý cơ bản tạo thành công nghệ CDMA là kỹ thuật trải phổ. Các đặc điểm, ứng dụng của công nghệ CDMA trong thông tin di động.

  • 311521.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Vũ Tuấn Anh;  Advisor : Nguyễn Hồng Liên; Vũ Thị Thu Hà (2017)

  • Giới thiệu về pin defc, quá trình oxi hóa điện hóa etanol trong pin defc, tình hình nghiên cứu xúc tác anođe trên cơ sở pt/g cho pin defc trên thế giới, tình hình nghiên cứu ở Việt Nam. Tổng hợp xúc tác, các phương pháp đặc trưng tính chất xúc tác. Kết quả nghiên cứu đặc trưng tính chất của GO, rGO, đặc trưng tính chất và đánh giá hoạt tính oxi hóa điện hóa của xúc tác Pt/rGO biến...