Browsing by Author Đào Xuân Việt

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • item.jpg
  • Thesis


  • Authors : Đào Xuân Việt;  Advisor : Engineering physics (2014)

  • Giới thiệu khái niệm về DMS. Giới thiệu 2 mô hình spin liên tục và gián đoạn. Nêu định nghĩa và công thức tính các đại lượng vật lý. Mô phỏng công nghệ CdS và ZnO bằng phương pháp mô phỏng monte carlo. Pha sắt từ cả hai hệ đã nghiên cứu thông qua việc đo các đại lượng vật lý...

  • 104659.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Đào Xuân Việt;  Advisor : Bùi Công Cường (2008)

  • Nghiên cứu các cơ sở của lý thuyết tập mờ và suy luận xấp xỉ, suy diễn mở, cấu hình cơ bản và các thành phần của hệ mờ. Khai phá dữ liệu và ứng dụng khai thác luật kết hợp trong cơ sở dữ liệu giao dịch; tiến hành cài đặt phần mềm khai phá luật kết hợp.