Browsing by Author Đinh, Thị Phương Hà

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 255918.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Đinh, Thị Phương Hà;  Advisor : Phạm, Thị Thanh Hồng (2012)

  • Trình bày cơ sở lý luận về quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Thực trạng hoạt động quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản ở tỉnh Hòa Bình. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản của tỉnh Hòa Bình.