Browsing by Author Hồ Ngọc Vinh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 139961.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Hồ Ngọc Vinh;  Advisor : Đỗ Long Vân; Phan Trung Huy (2012)

  • Luận án trình bày các khái niệm về ngôn ngữ chính quy, otomat mở rộng, mã, tính chất mã, mã luân phiên và đề xuất một một số kiến nghị.

  • item.jpg
  • Thesis


  • Authors : Hồ Ngọc Vinh;  Advisor : Đỗ Long Vân; Phan Trung Huy (2012)

  • Trình bày các khái niệm và kết quả liên quan. Mã luân phiên. Ngôn ngữ chính quy và otomat mở rộng. Mã với từ định biên.