Browsing by Author Lê Thiên Minh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • item.jpg
  • Thesis


  • Authors : Lê Thiên Minh;  Advisor : Nguyễn Thùy Châu (2006)

  • Trình bày tổng quan về Phytaza. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu. Kết quả và thảo luận về tuyển chọn chủng nẩm mốc có khả năng sinh tổng hợp Phytaza hoạt lực cao, công nghệ lên men chủng A.Niger cho sinh tổng hợp phytaza, xác định tính chất của phytaza từ chủng A.Niger MP2, tách dòng và đọc trình tự gen Phya mã hoá Phytaza từ nấm mốc A.Niger MP2.

  • 277066.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Lê Thiên Minh;  Advisor : Nguyễn Thùy Châu; Nguyễn Thị Xuân Sâm (2014)

  • Luận án Kiểm soát sự nhiễm aflatoxin trên ngô, lạc bằng chế phẩm Aspergillus flavus không sinh aflatoxin và nghiên cứu sử dụng kỹ thuật multiplex PCR để làm sáng tỏ về mặt cơ chế sinh học phân tử của chủng A. flavus D 2 không sinh aflatoxin phân lập từ ngô (Việt Nam) Chủng A. flavus DA2 thiếu ít nhất 3 gen (ver, aflR và nor) trong cụm gen sinh tổng hợp aflatoxin.