Browsing by Author Lê Tiến Hà

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 277265.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Lê Tiến Hà;  Advisor : Phạm Thành Huy; Nguyễn Đức Trung Kiên (2017)

  • Luận án nghiên cứu chế tạo được bột huỳnh quang pha tạp ion Eu2+ và Eu3+ phát xạ đỏ, xanh lam và xanh lục trên cơ sở các nền SrPB ; SrPCl và Y2O3 bằng phương pháp đồng kết tủa. Nghiên cứu khả năng chế tạo bột phát quang ánh sáng trắng hoặc lai màu trên cơ sở một bột nền duy nhất sử dụng các bột SrPB và SrPCl.