Browsing by Author Nguyễn Anh Tuấn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 28
 • 240965.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Anh Tuấn;  Advisor : Triệu Quốc Lộc; Nguyễn Văn Khang (2012)

 • Trình bày ảnh hưởng của rung động đến cơ thể người. Ảnh hưởng của vị trí lắp đặt bộ TCĐL đến tính chất dao động của hệ dao động nhiều bậc tự do. Các nghiên cứu thực nghiệm ở trong phòng thí nghiệm về ảnh hưởng của bộ TCĐL đối với tính chất của hệ dao động. Áp dụng lý thuyết bộ TCĐL vào công nghệ giảm rung trong bảo hộ lao động.

 • 128819.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Anh Tuấn;  Advisor : Phạm Văn Nghệ (2004)

 • Tổng quan về các phương pháp dập thuỷ cơ, ứng dụng mô phỏng số trong quá trình gia công áp lực. Phương pháp tính toán nội suy trong ANSYS. Mô hình hoá quá trình dập thuỷ cơ, so sánh kết quả mô phỏng với thực nghiệm

 • 000000253421.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Anh Tuấn;  Advisor : Nguyễn Thế Công (2010)

 • Trình bày tổng quan về bộ nguồn đóng cắt. Máy biến áp cao tần trong bộ nguồn đóng cắt. Mô phỏng. Tác giả trình bày kết luận chung và hướng phát triển của đề tài

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Anh Tuấn;  Advisor : Lê Văn Nhạ (2013)

 • Tổng quan về nước rỉ rác, các công nghệ xử lý nước rỉ rác hiện nay, công nghệ xử lý rác bằng bãi lọc trồng cây. Nguyên vật liệu và phương pháp nghiên cứu, quy trình công nghệ xử lý nước rỉ rác bằng bãi lọc trồng cây dòng chảy ngang, phương pháp lấy mẫu và phân tích, mô hình ứng dụng. Kết quả tiền xử lý nước rỉ rác, mô hình thí nghiệm, vận dụng mô hình subwet 2.0 về bãi lọc tr...