Browsing by Author Nguyễn Doãn Phước

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • Gt8.pdf.jpg
  • Book


  • Authors : Nguyễn Doãn Phước (2005)

  • giới thiệu một vài phương pháp về nhận dạng hệ thống. Phương hướng chọn lựa từ mô hình không tham số với công cụ phân tích phổ tín hiệu làm nền cho công việc nhận dạng tham số mô hình liên tục tuyến tính và mô hình rời rạc tuyến tính...