Browsing by Author Nguyễn Hùng Cường

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Hùng Cường;  Advisor : Huỳnh Quyết Thắng (2015)

 • Các kiến thức toán học cơ sở sử dụng trong mô hình độ tin cậy, độ tin cậy phần mềm, các hướng tiếp cận đánh giá độ tin cậy hệ thống phần mềm, tổng hợp các nghiên cứu liên quan hiện có. Mô hình hóa độ tin cậy phần mềm dựa trên tiến trình markov, dựa trên tiến trình poisson không đồng nhất. Một số ứng dụng thực tế liên quan tới mô hình độ tin cậy phần mềm.

 • 000000296582-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Hùng Cường;  Advisor : Lã Minh Khánh (2015)

 • Tổng quan về khả năng tải của lưới điện và vấn đề bảo đảm giới hạn ổn định cho lưới truyền tải điện Việt Nam. Nghiên cứu các chỉ tiêu, biện pháp để đánh giá, nâng cao giới hạn khả năng tải của hệ thống điện theo điều kiện ổn định tĩnh. Ưng dụng đánh giá khả năng tải theo điều kiện ổn định cho lưới điện 500kv Việt Nam.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Hùng Cường;  Advisor : Hoàng Thăng Bình (2013)

 • Trình bày tổng quan về khung vỏ ô tô và cơ chế truyền nhiệt. Khảo sát khả năng cách nhiệt của vỏ xe buýt. Tính toán khả năng cách nhiệt của vỏ xe buýt bằng phần mềm Solidworks. Giải pháp nâng cao tính chịu nhiệt của vỏ xe buýt