Browsing by Author Nguyễn Hữu Đức

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
  • 104556.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Hữu Đức;  Advisor : Trương Ngọc Minh (2008)

  • Trình bày khái quát về ổn định điện áp, một số biện pháp ngăn ngừa sự sụp đổ điện áp; lý thuyết giao nhau tại điểm yên ngựa. Nghiên cứu cấu tạo, nguyên lý điều khiển, các mô hình phục vụ của thiết bị bù tĩnh điều khiển bằng thyristor (SVC) từ đó xác định vị trí đặt SVC để nâng cao ổn định điện áp.