Browsing by Author Nguyễn Hữu Sơn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
  • 000000272898-tt.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Hữu Sơn;  Advisor : Lê Thái Hùng; Phạm Văn Cường (2013)

  • Tổng quan về sợi các bon và sợi các hoạt tính. Cơ sở khoa học của quá trình công nghệ chế tạo và ứng dụng sợi các bon hoạt tính. Nghiên cứu công nghệ chế tạo sợi các bon hoạt tính từ sợi Hydradcellulose. Nghiên cứu ứng dụng thử vải các bon hoạt tính.