Browsing by Author Nguyễn Phùng Hải Chung

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 334028-TT.pdf.jpg
  • -


  • Authors : Nguyễn Phùng Hải Chung;  Advisor : Lê Chí Ngọc (2022)

  • Tổng quan về máy học, học sâu, bài toán nhận dạng thực thể được đặt tên, các cách tiếp cận để giải các bài toán NER; mô hình được sử dụng; xây dựng hệ thống.