Browsing by Author Nguyễn Quỳnh Trang

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
  • 000000104451.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Quỳnh Trang;  Advisor : Phạm Ngọc Nam (2008)

  • Trình bày tổng quan về công nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức MPLS. Khái niệm cơ bản, các thành phần chính, cấu trúc và hoạt động của MPLS. Giới thiệu mạng riêng ảo MPLS/VPN, ứng dụng trong việc cung cấp dịch vụ IPVPN của EVNTelecom.

  • 000000273052-tt.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Quỳnh Trang;  Advisor : Cung Thị Tố Quỳnh; Lê Quang Huấn (2013)

  • Giới thiệu về aflatoxin, aflatoxin M1, các phương pháp xác định aflatoxin M1, aptamer. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu. Nêu kết quả phân tích định tính aflatoxin M1, kết quả phân tích định lượng AFM1 trong sữa bằng phương pháp điện hóa sử dụng aptamer, kiểm định độ chính xác của phép đo bằng phương pháp HPLC.