Browsing by Author Nguyễn Thái Hà

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • item.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Thái Hà;  Advisor : Nguyễn Đức Thuận; Nguyễn Vũ Sơn (2010)

  • Đánh giá hiện trạng an toàn bức xạ tại các cơ sở y tế tại việt nam và qui trình chụp x quang vú. Đánh giá liều tuyến trung bình của một số thiết bị chụp xquang vú tại Việt nam và đánh giá các thông số tác động tới liều bệnh nhân và chất lượng ảnh. Xây dựng chương trình kiểm chuẩn thiết bị xquang chụp vú. Xây dựng công cụ hỗ trợ chẩn đoán x quang vú trên máy tính.