Browsing by Author Nguyễn Thị Hà

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Hà;  Advisor : Nguyễn Đức Thuận (2013)

 • Tổng quan về ung thư và xạ trị ung thư; máy gia tốc tuyến tính trong xạ trị ung thư; Các đặc trưng đầu ra cho chùm bức xạ của máy gia tốc tuyến tính; Thuật toán tính toán liều lượng từ máy gia tốc tuyến tính trong xạ trị ung thư; thu nhận dữ liệu đầu ra của máy gia tốc khớp dữ liệu đo dạc và mô hình hóa; mô hình hóa máy gia tốc PRIMUS-SIEMENS. Đánh giá kết quả mô hình hó...

 • 000000255314.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Hà;  Advisor : Nguyễn Thanh Hằng (2012)

 • Khảo sát quy trình sản xuất rượu đặc sản từ nguyên liệu ngô của một số địa phương. Nghiên cứu ảnh hưởng của enzym stargen 001 bổ sung. Nghiên cứu ảnh hưởng của nấm men bổ sung. Nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian lên men lỏng.

 • 105610.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Hà;  Advisor : Nguyễn Đức Nghĩa (2009)

 • Nêu đặc trưng, các dạng cơ bản bài toán lộ trình vận tải (VRP), các phương pháp heuristic và metaheuristic giải bài toán VRP. Giới thiệu thuật toán bầy kiến, thuật toán đa bầy kiến cho bài toán VRP với hạn chế về thời điểm phục vụ (VRPTW). Thực nghiệm tính toán, cài đặt chương trình, kết quả thực nghiệm và đánh giá.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Hà;  Advisor : Nguyễn Minh Tuyển (2007)

 • Trình bày quá trình kết tinh từ khối dung dịch; Phương pháp mô hình hóa thống kê; Lập mô hình thống kê vân tốc, hiệu suất kết tinh CaCO3