Browsing by Author Nguyễn Thị Lan

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
  • 240998.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Thị Lan;  Advisor : Thân Đức Hiền; Nguyễn Phúc Dương (2012)

  • Luận án trình bày tổng quan về PHERIT SPINEN dạng khối và dạng hạt nano. Các phương pháp chế tạo và đo lường tính chất của mẫu. Các tính chất của hệ PHERIT SPINEN CoxFe3-xO4 có ki9chs thước nanomet. Các tính chất của hệ PHERIT SPINEN Mn1-xZnxFe2O4 có kích thước nanomet. Các tính chất của hệ PHERIT SPINEN Li0,5Fe2,5O4 có kích thước nanomet. Kết luận và kliến nghị.

  • 277287.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Thị Lan;  Advisor : Huỳnh Đăng Chính; Lê Văn Hồng (2017)

  • Tổng quan cấu trúc vật liệu oxit phức hợp NaTaO3, cấu trúc vật liệu NaTaO3, các phương pháp tổng hợp vật liệu nano bột NaTaO3, phản ứng quang xúc tác phân tách nước. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu chế tạo và tính chất vật liệu NaTaO3, chế tạo các hệ vật liệu NaTaO3 pha tạp Cu(II), khảo sát ứng dụng của vật liệu trong xúc tác quang hóa.