Browsing by Author Nguyễn Thị Thanh Huyền

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 12 of 12
  • 000000273062-tt.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Thị Thanh Huyền;  Advisor : Phạm Thanh Huyền (2013)

  • Tổng quan về dung dịch khoan, sét và vai trò của sét trong dung dịch khoan, yêu cầu kỹ thuật của dung dịch khoan. Giới thiệu hóa chất, dụng cụ và thiết bị, phương pháp nghiên cứu chất lượng dung dịch khoan, điều chế hóa phẩm khoan. Kết quả xác định hàm lượng monmorilonit trong thành phần sét bentonite cổ định, nghiên cứu chế tạo dung dịch khoan từ bentonite cổ định sử dụng tác nhân tạo độ nhớt P...