Browsing by Author Nguyễn Thị Thu Trang

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
  • item.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Thị Thu Trang;  Advisor : Nguyễn Việt Hà (2007)

  • Giới thiệu lập trình hướng khía cạnh (Aspect-Oriented Programing). Kiểm chứng mô hình (Model Checking). Sử dụng AOP để kiểm chứng bất biến của chương trình Java. Sử dụng kiểm chứng mô hình để kiểm chứng ứng dụng AOP.

  • 000000296829-tt.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Thị Thu Trang;  Advisor : Lý Bích Thủy (2015)

  • Tổng quan về quá trình khử trùng, vi sinh vật trong nước cấp và hệ thống nước cấp từ nguồn nước sông Đà tại Hà Nội. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu dư lượng chát khử trùng trong nước cấp, nồng độ các sản phẩm phụ từ quá trình khử trung nước cấp,...