Browsing by Author Nguyễn Thanh Bình

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thanh Bình;  Advisor : Nguyễn Hữu Đức; Nguyễn Thanh Thủy (2015)

 • Nêu các kiến thức nền tảng liên quan đến kế hoạch và cộng tác, tính toán lưới, khung lưới cộng tác, các giải pháp thực thi kế hoạch trên lưới. Mô hình kế hoạch và khung cộng tác đa dụng. Làm mịn kế hoạch. Thiết kế và cài đặt khung lưới cộng tác đa dụng.

 • 000000273245-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thanh Bình;  Advisor : Đặng Quang Hiếu (2014)

 • Tổng quan vô tuyến nhận thức. Cảm biến phổ trong mạng vô tuyến nhận thức. Kỹ thuật dò năng lượng trong cảm biên phổ. Ứng dụng của vô tuyến nhận thức.

 • 312432.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Thanh Bình;  Advisor : Hồ Hữu Hải (2018)

 • Tổng quan về đường ống thủy lực. Nghiên cứu mô hình mô phỏng đường ống thủy lực. Mô phỏng trường hợp điển hình-mô phỏng trên một mạch thủy lực trong hệ thống thủy lực điều khiển cần cẩu trên xe chuyên dụng VT1100MB/CTH-Veam motor.

 • 128293.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thanh Bình;  Advisor : Hoàng Minh Sơn (2004)

 • Giới thiệu tổng quan về mạng Profibus, phạm vi ứng dụng và ưu điểm, kiến trúc giao thức và truy nhập bus. Cấu trúc và các hàm DP của ứng dụng DP, mô tả một số hàm DP trong thư viện softnet DP, các thông số kỹ thuật của các thiết bị trong mạng, thông số kỹ thuật của CP 5611, các thông số biến tần cài đặt cho truyền thông Profibus DP