Browsing by Author Nguyễn Thanh Tú

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
  • 000000296571-tt.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Thanh Tú;  Advisor : Nguyễn Xuân Tùng (2015)

  • Tổng quan về hiện tượng mất kích từ của máy phát điện. Khả năng phát của máy phát và các sơ đồ bảo vệ mất kích từ máy phát điện. Thiết lập mô hình và kịch bản mô phỏng. Kết quả mô phỏng sự cố mất kích từ hoàn toàn, mô phỏng sự cố mất kích từ một phần, mô phỏng trường hợp sự cố ngoài nhà máy.

  • 312109.pdf.jpg
  • -


  • Authors : Nguyễn Thanh Tú;  Advisor : Nguyễn Tuấn Dũng (2018)

  • Tổng quan về proxy server, SLL proxy và ICAP. Xây dựng giải pháp. Xây dựng SSL Proxy, máy chủ ICAP, web service, scan malware, cấu trúc dữ liệu, đánh giá hiệu năng.