Browsing by Author Nguyễn Tiến Long

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
  • item.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Tiến Long;  Advisor : Bành Tiến Long (2013)

  • Trình bày tổng quan về gia công tia lửa điện. Máy cắt dây và các thông số điều chỉnh trong quá trình gia công. Nghiên cứu các nhân tố công nghệ ảnh hưởng đến quá trình cắt dây.

  • item.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Tiến Long;  Advisor : Nguyễn Vũ Sơn (2006)

  • Trình bày tổng quan hệ thống thông tin vệ tinh. Phân tích hệ thống truyền hình số vệ tinh. Xử lý tín hiệu Audio, video trong truyền hình số vệ tinh. Tính toán kênh truyền hình số vệ tinh. Kết luận và các kiến nghị đưa ra.