Browsing by Author Nguyễn Trung Dũng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
  • 000000273150-tt.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Trung Dũng;  Advisor : Trần Đức khánh (2014)

  • Đặt bài toán triển khai hóa đơn điện tử, yêu cầu của bài toán, cơ sở lý luận, giải pháp lựa chọn. Tìm hiểu các vấn đề lỗ hổng bảo mật, kỹ thuật tấn công từ chối dịch vụ. Nêu cách giải quyết các kỹ thuật phòng chống từ mức xây dựng mã nguồn ứng dụng, cơ sở dữ liệu; mô hình triển khai.