Browsing by Author Nguyễn Văn Cảnh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • item.jpg
  • -


  • Authors : Nguyễn Văn Cảnh;  Advisor : Nguyễn Ngọc Văn (2020)

  • Tổng quan hệ thống thông tin di động, các công nghệ trong mạng thông tin di động; các công nghệ quan trọng trong D2D; tối ưu tài nguyên vô tuyến khi tăng cường D2D trong mạng V2V.