Browsing by Author Nguyễn Văn Hoàng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
  • 312444.pdf.jpg
  • -


  • Authors : Nguyễn Văn Hoàng;  Advisor : Đàm Hoàng Phúc (2018)

  • Tổng quan hệ thống treo trên ô tô, dao động của ô tô, chỉ tiêu đánh giá dao động, mô hình nghiên cứu dao động. Đặc tính động lực học của hệ thống treo khí nén. Khảo sát đặc tính hệ thống treo hai đòn ngang có phần tử đàn hồi khí nén.