Browsing by Author Nguyễn Văn Thắng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
  • 000000254865.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Văn Thắng;  Advisor : Vũ Văn Yêm (2012)

  • Trình bày tổng quan về hệ thống thông tin vô tuyến Mimo. Một số phương pháp tách sóng và cân bằng kênh trong hệ thống thông tin vô tuyến Mimo. Các phương pháp ước lượng kênh truyền trong hệ thống thông tin vô tuyến Mimo. Phương pháp cân bằng kênh mù cho kênh truyền Mimo.

  • item.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Văn Thắng;  Advisor : Ngô Sỹ Lộc (2014)

  • Giới thiệu về hệ thống khuếch đại thủy lực và động cơ thủy lực thế tích truyền thống. Cơ sở lý thuyết về khuếch đại momen cũng như đặc tính lưu lượng và momen lý thuyết, mô hình động lực học của động cơ thủy lực đề xuất.