Browsing by Author Nguyễn Văn Thịnh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
  • 000000296862.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Văn Thịnh;  Advisor : Lê Thanh Hương (2015)

  • Nêu các phương pháp gợi ý, mô hình hóa các hệ thống gợi ý, một số hệ thống gợi ý điển hình. Các phương pháp gợi ý được cài đặt trong hệ thống. Thực thi hệ thống gợi ý tin tức cho điện thoại di động.

  • 000000295586.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Văn Thịnh;  Advisor : Đàm Hoàng Phúc (2014)

  • Khái quát về xe điện, ưu nhược điểm khi sử dụng ô tô điện. Bố trí các hệ thống và phân bố tải trọng. Khảo sát ứng suất khung xe khi thay đổi vị trí thanh ngang bằng phần mềm 3D. Tính bền khung xe bằng phần mềm 3D