Browsing by Author Nguyễn Viết Cường

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 000000273392-tt.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Viết Cường;  Advisor : Vũ Thành Nam (2014)

  • Nêu một số các khái niệm toán học. Tổng quan về các hệ mật mã khóa công khai, nghiên cứu các vấn đề về hệ mật khóa công khai và tìm hiểu hệ mật RSA. Trình bày một số phương pháp tấn công hệ mật RSA.