Browsing by Author Nguyễn Việt Dũng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Việt Dũng;  Advisor : Nguyễn Đức Thuận; Nguyễn Tiến Dũng (2015)

 • Tổng quan về giải phẫu và bệnh lý ung thư vú, chụp ảnh x-quang vú và giải pháp hỗ trợ phát hiện các dấu hiệu tổn thương hình khối trên ảnh chụp x-quang vú. Tiền xử lý, tăng cường chất lượng ảnh chụp x-quang vú. Phát hiện các vùng nghi ngờ chứa tổn thương hình khối theo phương pháp tìm kiếm đường biên. Giảm lượng dương tính giả sử dụng máy vectơ hỗ trọ SVM và các đặc trưng đa mức.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Việt Dũng;  Advisor : Nguyễn Đức Thuận; Nguyễn Tiến Dũng (2015)

 • Giới thiệu giải phẫu và bệnh lý ung thư vú, chụp X-quang vú và giải pháp hỗ trợ phát hiện các dấu hiệu tổn thương hình khối trên ảnh chụp X-quang vú. Tiền xử lý, tăng cường chất lượng ảnh chụp x-quang vú. Phát hiện các vùng nghi ngờ chứa tổn thương hình khối theo phương pháp tìm kiếm đường biên. Giảm lượng dương tính giả sử dụng máy vectơ hỗ trợ SVM và các đặc trưng đa mức

 • 104717.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Việt Dũng;  Advisor : Nguyễn Văn Hoà (2008)

 • Tổng quan về các bộ điều khiển đa năng. Nêu cơ sở lý thuyết về các bộ điều khiển, về PSoC. Thiết kế phần cứng, chế tạo và thử nghiệm bộ điều khiển.

 • 000000104466.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Việt Dũng;  Advisor : Nguyễn Hữu Trung (2008)

 • Tổng quan về Wavelet, cơ sở lý thuyết đặc điểm quan trọng của Wavelet. Các phương pháp lấy ngưỡng trong khử nhiễu tín hiệu, xây dựng mô hình, đề xuất nghiên cứu phát triển khử nhiễu dùng Wavelet để ứng dụng trên DSP.