Browsing by Author Nguyễn Việt Hưng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
  • 000000273216.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Việt Hưng;  Advisor : Đặng Quốc Thống (2014)

  • Tìm hiểu quy định vận hành thị trường điện cạnh tranh. Qui định về chi phí tránh được đối với các nhà máy điện nhỏ dùng năng lượng tái tạo. Tìm hiểu phương pháp xác định giá phát điện trong thị trường điện Việt Nam. Tính toán giá điện dùng cho đàm phán hợp đồng mua bán điện của nhà máy thủy điện cụ thể và so sánh với một số nhà máy thủy điện gần giống về qui mô