Browsing by Author Nguyễn Việt Toàn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 000000255064.TT.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Việt Toàn;  Advisor : Nguyễn Vũ Sơn (2012)

  • Giới thiệu công nghệ LTE. Kiến trúc mạng và truy nhập vô tuyến trong LTE. Các giao thức và kênh trong LTE. Chuyển giao và quản lý tài nguyên vô tuyến trong LTE. Tình hình triển khai LTE trên thế giới và tại Việt Nam.

  • item.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Việt Toàn;  Advisor : Nguyễn Vũ Sơn (2012)

  • Giới thiệu công nghệ LTE. Kiến trúc mạng và truy nhập vô tuyến trong LTE. Các giao thức và kênh trong LTE. Chuyển giao và quản lý tài nguyên vô tuyến trong LTE. Tình hình triển khai LTE trên thế giới và tại Việt Nam.