Browsing by Author Phạm Anh Tuân

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 277294.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Phạm Anh Tuân;  Advisor : Nguyễn Duy Cường; Nguyễn Việt Hưng (2017)

  • Tổng quan về pin mặt trời CZTSSe và CIGSSe. Nghiên cứu chế tạo lớp điện cực dưới, điện cực cửa sổ. Nghiên cứu và chế tạo lớp hấp thụ ánh sáng CTZSSe, CIGSSe, và hoàn thiện tế bào pin mặt trời.