Browsing by Author Phạm Anh Tuấn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
  • 000000296104-tt.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Phạm Anh Tuấn;  Advisor : Nguyễn Văn Đức (2015)

  • Nghiên cứu và khảo sát các mô hình kênh truyền dưới nước. Xây dựng các đặc tuyến truyền dẫn. Xây dựng các đặc tuyến nhiễu. Mô hình và mô phỏng hệ thống. Kết quả xác định PDP và hàm mật độ phổ công xuất Doppler từ mô hình thực nghiệm, hàm tương quan thời gian, tần số của mô hình mô phỏng và mô hình thí nghiệm,...