Browsing by Author Phạm Tuấn Anh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
  • 129033.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Phạm Tuấn Anh;  Advisor : Hà Quốc Trung (2005)

  • Giới thiệu hệ phân tán, giải thuật phân tán, mô phỏng giải thuật phân tán, xây dựng chương trình mô phỏng

  • 000000272771.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Phạm Tuấn Anh;  Advisor : Võ Văn Hường (2013)

  • Tổng quan hệ thống truyền lực trên xe con. Cơ sơ lý thuyết phân chia tỷ số truyền hệ truyền lực ô tô. Nêu cơ sở xây dựng đặc tính sức kéo ô tô. Tính toán sức kéo xe con