Browsing by Author Phạm Văn Tuấn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
  • item.jpg
  • Thesis


  • Authors : Phạm Văn Tuấn;  Advisor : Phạm Thành Huy; Trần Ngọc Khiêm (2015)

  • Tổng quan về vật liệu nano Si và nano Si:Er3+. Các phương pháp chế tạo dây nano Si, các phương pháp pha tạp ion Er3+ vào trong vật liệu nano Si, các thiết bị được sử dụng để chế tạo mẫu. Khảo sát tính chất huỳnh quang của dây nano Si chế tạo bằng phương pháp bốc bay nhiệt. Chế tạo và khảo sát tính chất huỳnh quang của dây nano Si:Er3+ và màng nanocomposite SiO2:Nano Si:Er3+.