Browsing by Author Tạ, Thanh Bình

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 297700.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Tạ, Thanh Bình;  Advisor : Vũ, Quang (2016)

  • Luận văn hệ thống hóa những vấn đề cơ bản về cơ sở lý luận quản lý thuế trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, nghiên cứu thực trạng thu thuế trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, thất thu thuế trong lĩnh vực xây dựng cơ bản ở Ninh Bình trong những năm gần đây; các giải pháp đề xuất chống thất thu thuế trong lĩnh vực xây dựng cơ bản cho những năm tiếp theo (2015 – 2020).