Browsing by Author Trương Công Giang

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • item.jpg
  • -


  • Authors : Trương Công Giang;  Advisor : Nguyễn Hồng Thái; Trịnh Đồng Tính (2020)

  • Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước về bơm thủy lực thể tích bánh răng xyclôít ăn khớp trong; Nghiên cứu xác định các điều kiện hình thành cặp biên dạng rôto theo các tham số thiết kế đặc trưng; Tối ưu các tham số thiết kế đặc trưng theo lưu lượng; Thí nghiệm kiểm chứng và xây dựng đường đặc tính của bơm hypôgerôto