Browsing by Author Trần Danh Tùng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 310018-tt.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Trần Danh Tùng;  Advisor : Nguyễn Thị Oanh (2016)

  • Tổng quan về một số loại camera, nền tảng ONVIF, một số giải pháp đối sánh hình ảnh, lựa chọn giải pháp. Đề xuất giải pháp kiến trúc hệ thống, giải pháp phát hiện sự kiện bất thường. Phan tích thiết kế hệ thống. Cài đặt và thử nghiệm.