Browsing by Author Trần Mạnh Hùng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
  • 000000105062-TT.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Trần Mạnh Hùng;  Advisor : Hà Quốc Trung (2008)

  • Giới thiệu khái quát về hệ thống DVB-H, các thành phần mới trong bộ đóng gói IP: TIME SLICING và MPE-FEC. Nêu thành phần mới trong bộ điều chế DVB-T: Chế độ phát 4K, bộ ghép XEN IN-DEPTH và báo hiệu TPS; cấu hình mạng triển khai trong DVB-H. Đề xuất giải pháp truyền hình công nghệ DVB-H và tình hình triển khai ở Việt Nam. Phân tích so sánh giải pháp DVB-H và DMB.

  • 000000254192.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Trần Mạnh Hùng;  Advisor : Nguyễn Quốc Trung (2011)

  • Trình bày tổng quan về mạng Ad hoc. Định tuyến cho mạng Ad hoc. Thông số đánh giá và mô hình chuyển động trong mô phỏng mạng Ad hoc. Mô phỏng giao thức định tuyến mạng Ad hoc dùng OMNET++. Các kết luận