Browsing by Author Triệu Anh Dũng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 333676-tt.pdf.jpg
  • -


  • Authors : Triệu Anh Dũng;  Advisor : Nguyễn Đặng Bình Thành (2022)

  • Tổng quan về công tác an toàn vệ sinh lao động; tìm hiểu chung về pháo hoa; đặc điểm dây chuyền sản xuất pháo hoa tại nhà máy Z121; đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn tại dây chuyền sản xuất pháo hoa nổ; đề xuất giải pháp kiểm soát rủi ro, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại dây chuyền sản xuất pháo hoa nổ; giả định tình huống mất an toàn có thể xảy ra, biện pháp ứng cứ...