Browsing by Author Vũ Duy Hải

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 139974-tt.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Vũ Duy Hải;  Advisor : Nguyễn Đức Thuận (2012)

  • Trình bày tổng quan về xử lý thông tin y tế và đề xuất các phương pháp đánh giá quá trình điện tử hóa dữ liệu bệnh án. Thiết bị sinh dữ liệu bệnh án điện tử và đánh giá hiện trạng tại các bệnh viện. Xây dựng hệ thống tự động thu nhận dữ liệu bệnh án điện tử từ các thiết bị y tế và đánh giá chất lượng dữ liệu sau thu nhận. Đề xuất mô hình hệ thống tự động thu nhận&#x...

  • 133910.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Vũ Duy Hải;  Advisor : Nguyễn Đức Thuận (2004)

  • Trình bày tổng quan về câú trúc chung của hệ thống thông tin y tế và quá trình kết nối mạng thông tin trong đó, các thành phần chính trong hệ thống lưu trữ và truyền thông ảnh PACS, ứng dụng trong y tế và hướng nghiên cứu phát triển PACS tương lai.