Browsing by Author Vũ Thanh Tùng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • 000000296722-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Thanh Tùng;  Advisor : Phạm Doãn Tĩnh (2015)

 • Giới thiệu công nghệ và các đặc điểm kĩ thuật của mạng LTE. Phương thức chuyển giao trong mạng LTE. Tương lai sử dụng công nghệ LTE trên thế giới và ứng dụng công nghệ LTE ở Việt Nam.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Thanh Tùng;  Advisor : Quản Lê Hà (2013)

 • Nghiên cứu xác định điều kiện sấy tảo Spirulina thích hợp. Khảo sát sự biến đổi hàm lượng carotenoid trong qua trình sấy. Đánh giá hàm lượng beta-caroten và khảo sát một số thành phần dinh dưỡng của tảo sau sấy. Xác định tỷ lệ bổ sung bột tảo thích hợp vào lương khô của bộ đội. Sản xuất thử lương khô bổ sung bột tảo và bước đầu đánh giá giá trị dinh dưỡng và cảm quan sản phẩm

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Vũ Thanh Tùng;  Advisor : Nguyễn Xuân Tùng (2019)

 • Tổng quan các loại sơ đồ thanh góp và sơ đồ phương thức bảo vệ thanh góp thường gặp ở nhà máy điện và trạm biến áp; độ tin cậy và các chỉ số đánh giá độ tin cậy; giới thiệu phương pháp cây sự cố trong đánh giá độ tin cậy của hệ thống bảo vệ rơle.