Browsing by Author Vũ Văn Đông

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • 277118.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Văn Đông;  Advisor : Đào Duy Huân; Nguyễn Ái Đoàn (2015)

 • Cơ sở lý luận và kinh nghiệm phát triển du lịch bền vừng. Nêu phương pháp và mô hình nghiên cứu. Đánh giá thực trạng phát triển bền vững Bà Rịa - Vũng Tàu. Phân tích các nhân tố tác động đến phát triển du lịch bền vững Bà Rịa - Vũng Tàu.

 • 277067.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Văn Đông;  Advisor : Đào Duy Huân; Nguyễn Ái Đoàn (2014)

 • Luận án nghiên cứu cơ sở lý luận phát triển du lịch bền vững, đánh giá thực trạng, khảo sát phân tích mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến phát triển du lịch bền vững Bà Rịa – Vũng Tàu. Từ đó tìm ra mô hình phát triển du lịch bền vững Bà Rịa – Vũng Tàu, làm cơ sở để đề xuất những định hướng và các giải pháp phát triển du lịch bền vững Bà Rịa – Vũng Tàu

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Văn Đông;  Advisor : Nguyễn Ái Đoàn (2006)

 • Giới thiệu một số lý luận cơ bản về chiến lược và quản trị chiến lược của doanh nghiệp; phân tích chiến lược và đề xuất giải pháp thực hiện chiến lược phát triển đào tạo nghề của trường dạy nghề tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Kiến nghị đưa ra: hoàn thiện và đồng bộ hệ thống luật pháp và chính sách về đào tạo và phát triển nghề; khắc phục sự bất cập về nguồn lực; đào tạo nghề phải gắn...