Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 17701
 • 129504.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Văn Dưỡng;  Advisor : Nguyễn Văn Xuyến (2004)

 • Vai trò của sự tạo phức đến tính chất xúc tác của Ion kim loại, quá trình xúc tác oxy hoá cơ chất bằng H2O2,cơ sở thực nghiệm các hệ xúc tác được chọn để nghiên cứu và các phương pháp nghiên cứu.Đông học quá trình xúc tác oxy hoá Ind trong hệ w,sự hoạt động của hoạt tính xúc tác và nồng độ {H2O2}.trong hệ (2)

 • 133862.PDF.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Xuân Ngọc;  Advisor : Hồ Anh Túy (2004)

 • Trình bày so sánh các công nghệ và mô hình mạng VPN. Kiến trúc chuyển mạch nhãn đa giao thức MPLS, cơ chế hoạt động của MPLS trên nền IP. Kiến trúc MPLS/VPN, phương án triển khai MPLS/VPN trên hạ tầng mạng VNN. Giải pháp triển khai các mô hình mạng cho khách hàng.

 • 133878.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Hồng Tân (2004)

 • Giới thiệu về mạng quang có khả năng WDM, những vấn đề về DWDM, các nội dung của IP over WDM, điều khiển mạng IP over WDM, điều khiển lưu lượng IP over WDM