Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 19519
 • E00000000363.pdf.jpg
 • Book


 • Authors : Nghiêm Hùng (1997)

 • Cuốn sách cung cấp những thông tin tra cứu thông dụng về thép và gang. Bao gồm: Tổng quan về các tiêu chuẩn; thép xây dựng; thép kết cấu để chế tạo máy

 • OER000001907.pdf.jpg
 • Ebooks (Sách điện tử)


 • Authors : Wilson, David C. (1999)

 • A Guide to Good Reasoning has been described by reviewers as "far superior to any other critical reasoning text." It shows with both wit and philosophical care how students can become good at everyday reasoning. It starts with attitude--with alertness to judgmental heuristics and with the cultivation of intellectual virtues. From there it develops a system for skillfully clarifying and evaluating arguments, according to four standards--whether the&#...

 • E00000000364.pdf.jpg
 • Book


 • Authors : Nghiêm Hùng (2001)

 • Cuốn sách cung cấp những kiến thức cơ bản về vật liệu học. Quyển 1 gồm 2 chương trình bày các nội dung sau: Cấu trúc tinh thể và sự hình thành; Biến dạng dẻo và Cơ tính

 • E00000000366.pdf.jpg
 • Book


 • Authors : Nghiêm Hùng (2001)

 • Cuốn sách cung cấp những kiến thức cơ bản về vật liệu học. Quyển 3 gồm chương 5 trình bày các nội dung: Thép và gang

 • E00000000367.pdf.jpg
 • Book


 • Authors : Nghiêm Hùng (2001)

 • Cuốn sách cung cấp những kiến thức cơ bản về vật liệu học. Quyển 4 gồm 3 chương trình bày các nội dung sau: Ceramic; vật liệu polime; Compozit

 • E00000000365.pdf.jpg
 • Book


 • Authors : Nghiêm Hùng (2001)

 • Cuốn sách cung cấp những kiến thức cơ bản về vật liệu học. Quyển 1 gồm 2 chương trình bày các nội dung sau: Hợp kim và Giản đồ pha, Nhiệt luyện thép

 • 133861.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đào Hải Tùng (2004)

 • Trình bày cơ bản về Wavelet, nhưng nguyên tắc của phân tích tín hiệu. Các cơ sở rời rạc và băng lọc. Khai triển chuỗi sử dụng Wavelet và các cơ sở biến đổi. Ung dụng của Wavelet.

 • Bg0000000011.pdf.jpg
 • Learning Object


 • Authors : Tiêu Kim Cương (2004)

 • Trình bày các khái niệm về dạy học. Các quá trình, nguyên tắc, mục tiêu, nội dung, phương pháp, phương tiện, dạy học. Hình thức tổ chức dạy. Kiểm tra đánh giá kết quả học tập và soạn giáo án giảng.

 • Bg0000000013.pdf.jpg
 • Learning Object


 • Authors : Nguyễn Xuân Lạc; Phạm Hồng Hạnh (2004)

 • Trình bày các phương pháp nghiên cứu khoa học. Cơ sở lôgic hình thức của phương pháp nghiên cứu. Phương pháp nghiên cứu khoa học và lôgic tiến hành một công trình nghiên cứu.

 • 128732.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Vũ Cường;  Advisor : Đỗ Hoàng Tiến (2004)

 • Trình bày lý thuyết trải phổ, công nghệ CDMA và tiêu chuẩn CDMA IS -9S.Giới thiệu công nghệ CDMA trong thông tin di động thế hệ ba và vấn đề triển khai trên thế giới và ở Việt Nam. Nêu giải pháp Ericson seamless network-triển khai 3G trên cơ sở hạ tầng GSM sẵn có