Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 18309
 • 133861.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đào Hải Tùng (2004)

 • Trình bày cơ bản về Wavelet, nhưng nguyên tắc của phân tích tín hiệu. Các cơ sở rời rạc và băng lọc. Khai triển chuỗi sử dụng Wavelet và các cơ sở biến đổi. Ung dụng của Wavelet.

 • Bg0000000011.pdf.jpg
 • Learning Object


 • Authors : Tiêu Kim Cương (2004)

 • Trình bày các khái niệm về dạy học. Các quá trình, nguyên tắc, mục tiêu, nội dung, phương pháp, phương tiện, dạy học. Hình thức tổ chức dạy. Kiểm tra đánh giá kết quả học tập và soạn giáo án giảng.

 • Bg0000000013.pdf.jpg
 • Learning Object


 • Authors : Nguyễn Xuân Lạc; Phạm Hồng Hạnh (2004)

 • Trình bày các phương pháp nghiên cứu khoa học. Cơ sở lôgic hình thức của phương pháp nghiên cứu. Phương pháp nghiên cứu khoa học và lôgic tiến hành một công trình nghiên cứu.

 • Gt0000000010.pdf.jpg
 • Book


 • Authors : Phạm Ngọc Nguyên (2004)

 • Giới thiệu các loại vật liệu. Nhiễu xạ tia X, nhiễu xạ từ điển, hiển vi điện tử quét, hiển vi điện tử truyền qua, hiển vi đầu dò quét. Phổ điện tử quang tia X. Vi phân tích phân bằng mũi dò điện tử. Phổ điện tử Auger

 • 128819.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Anh Tuấn;  Advisor : Phạm Văn Nghệ (2004)

 • Tổng quan về các phương pháp dập thuỷ cơ, ứng dụng mô phỏng số trong quá trình gia công áp lực. Phương pháp tính toán nội suy trong ANSYS. Mô hình hoá quá trình dập thuỷ cơ, so sánh kết quả mô phỏng với thực nghiệm

 • 128732.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Vũ Cường;  Advisor : Đỗ Hoàng Tiến (2004)

 • Trình bày lý thuyết trải phổ, công nghệ CDMA và tiêu chuẩn CDMA IS -9S.Giới thiệu công nghệ CDMA trong thông tin di động thế hệ ba và vấn đề triển khai trên thế giới và ở Việt Nam. Nêu giải pháp Ericson seamless network-triển khai 3G trên cơ sở hạ tầng GSM sẵn có

 • 128331.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đặng Diệu Hương;  Advisor : Trần Đình Long (2004)

 • Khái niệm chung về độ tin cậy cung cấp điện. Các chỉ tiêu thường dùng để đánh giá độ tin cậy trong hệ thống điện. Sử dung mô hình Grapl để đánh giá khả năng tải của hệ thống cung cấp điện. Tính toán kỳ vọng thiếu hụt điện năng trong hệ thống cung cấp điện.Các biện pháp nâng cao độ tin cậy hệ thống cung cấp điện; Ví dụ áp dụng; Kết luận

 • 128299.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Dũng Kỳ;  Advisor : Thái Quang Vinh (2004)

 • Giới thiệu hệ thống scada trên cơ sở RSVIEW 32 và mạng PLC cuả Allen-Bradley. chia sẻ dữ liệu giữa RSVIEW 32 với DDE Server, chỉ tiêu chất lượng điều khiển thông qua các đánh giá thống kê