Browsing by Authority 101

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
  • 312471.pdf.jpg
  • -


  • Authors : Triệu Xuân Nghiêm;  Advisor : Trần Quang Đức (2018)

  • Tổng quan về tấn công và một số kỹ thuật tấn công mạng. Giải pháp phát hiện và phòng chống tấn công DOS/DDOS. Triển khai thử nghiệm hệ thống phát hiện xâm nhập dựa trên snort.