Browsing by Authority 1013ce39-b049-481d-b24d-798ff365f59a

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 000000296174-tt.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Đàm Thị Huyền;  Advisor : Nguyễn Hữu Phát (2015)

  • Nghiên cứu, đánh giá tình hình và xu hướng ứng dụng giải pháp M2M trên thế giới. Các giải pháp kỹ thuật M2M. Phát triển ứng dụng M2M ở Việt Nam. Thuật toán JPEG 2000. Mô phỏng thuật toán JPEG2000 trong mạng WSNs bằng Matlab.