Browsing by Authority 115776c8-1056-4f68-a225-5d450bb5b801

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 273309-ND.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Sengthong Hatsachaly;  Advisor : Nguyễn Xuân Phương (2013)

  • Tổng quan về chuối tiêu, về chitosan, tình hình nghiên cứu trong Việt Nam và trên quốc tế, lý thuyết về bảo quản rau quả. Nghiên cứu chuối tiêu, chitosan và các phương pháp phân tích. Kết quả thí nghiệm bảo quản chuối tiêu, xác định thành phần dinh dưỡng của chuối tiêu đã bảo quản, đề xuất quy trình bảo quản chuối tiêu bằng chitosan.

  • 273309.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Sengthong Hatsachaly;  Advisor : Nguyễn Xuân Phương (2014)

  • Tổng quan về chuối tiêu, về chitosan, tình hình nghiên cứu trong Việt Nam và trên quốc tế, lý thuyết về bảo quản rau quả. Nghiên cứu chuối tiêu, chitosan và các phương pháp phân tích. Kết quả thí nghiệm bảo quản chuối tiêu, xác định thành phần dinh dưỡng của chuối tiêu đã bảo quản, đề xuất quy trình bảo quản chuối tiêu bằng chitosan