Browsing by Authority 150

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
 • 310317.pdf.jpg
 • Theses & Dissertation (Luận án – Luận văn)


 • Authors : Đặng, Thành Nam;  Advisor : Ngô, Lam Trung (2016)

 • Giới thiệu khái niệm robot dịch vụ, các ứng dụng của robot dịch vụ, tìm đường bao phủ là gì?. Nêu phương pháp giải quyết bài toán bao phủ. Lý thuyết và cải tiến thuật toán CCD. Cài đặt và thử nghiệm thuật toán CCD.

 • 310316-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thùy Linh;  Advisor : Ngô Lam Trung (2016)

 • Giới thiệu một số khái niệm robot dịch vụ, các phương pháp giải quyết và các công cụ tiếp cận bài toán bao phủ. Phương pháp giải quyết bài toán bao phủ. Lý thuyết và phát triển thuật toán MSTC. Cài đặt và thử nghiệm các thuật toán MSTC.

 • 000000296170-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Ngọc Ánh;  Advisor : Ngô Lam Trung (2015)

 • Tổng quan về đám mây điểm ảnh. Thư viện xử lý ảnh PCL. Một số thuật toán phân vùng đối tượng. Xây dựng và cài đặt thử nghiệm.

 • 310548.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Triệu Tuấn Đạt;  Advisor : Ngô Lam Trung (2017)

 • Trình bày khái niệm và các nền tảng ảo hóa. Các giải pháp ảo hóa, thử nghiệm so sánh hiệu năng các giải pháp ảo hóa