Browsing by Authority 292c8a8d-4eeb-4371-af6b-aed9a4335938

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 000000296591-tt.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Quách Thị Mến;  Advisor : Lê Xuân Thành (2015)

  • Tổng quan về Titan đioxit, tính năng quang xúc tác, các phương pháp điều chế vật liệu nano, phương pháp cải thiện khả năng quang xúc tác của vật liệu TiO2. Giới thiệu về nước thải nhuộm, các phương pháp xử lý nước thải nhuộm. Kết quả thực nghiệm dạng pha và cỡ hạt của nguyên liệu TiO2, điều chế vật liệu TiO2 theo phương pháp nghiền, đặc trưng của vật liệu, khảo sát ứng dụng trong xử lý nước ...