Browsing by Authority 2b23e83d-6a9e-4809-af09-6e1caf7e7382

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 327535.pdf.jpg
  • -


  • Authors : Lathwahandi Sajith Ayendra Silva;  Advisor : Nguyen Thi Phuong Mai (2021)

  • Tổng quan về ngành công nghiệp may ở Việt Nam; quá trình sản xuất may mặc; kiểm tra tự động vải may mặc; kết quả thử nghiệm.