Browsing by Authority 39c9d2a8-d018-4d99-b717-505bb340459a

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 133956.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Mai Chí Dũng;  Advisor : Trịnh Văn Loan (2004)

  • Các đối tượng trong lĩnh vực tương tác người máy,con người thị giác,thính giác,xúc giác,bộ nhớ của người cảm giác;máy tính tương tác người máy sử dụng tiếng nói;phát triển ứng dụng tiếng nói các phương pháp nhận dạng và tổng hợp tiếng nói chương trình trợ giúp lập trình pascal